POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Ustawą Ukrainy z dnia 1 czerwca 2010 r. № 2297-VI "O ochronie danych osobowych", dane osobowe - oznaczają informacje lub zestaw informacji o osobie, która jest zidentyfikowana lub może być konkretnie zidentyfikowana. Zgodnie z Polityką Prywatności pojęcie "dane osobowe" obejmuje informacje, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. Zazwyczaj imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail i numer telefonu mogą zawierać informacje, takie jak adres IP. Strona internetowa może uzyskać takie informacje bezpośrednio od Użytkownika, który je nada wypełniając formularz opinii na Stronie internetowej, który zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, messenger do komunikacji. W taki sposób Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prywatność danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzili stronę oraz tych, którzy korzystają z usług przedstawionych na stronię, jest ważna dla "Kavoon" (https://www.kavoon.com.ua/pl). Dlatego opracowaliśmy przedstawioną Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich informacji, które "Kavoon" (dalej Strona), znajdujący się w nazwie domeny (https://www.kavoon.com.ua/pl)), może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania ze Strony.

Wykorzystanie i cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika na Stronie mogą być wykorzystywane w następujących celach: - Ustalenie z Użytkownikiem sprzężenia zwrotnego, na przykład kierunku wiadomości, zapytań dotyczących korzystania ze Strony, świadczenia usług. - Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony. - Strona może wykorzystywać pliki cookies, które mogą zawierać informacje o połączeniu, ruchu, przeglądarce użytkownika, a także o dacie, godzinie, czasie pracy w Internecie i przebywaniu na Stronie. Informacje te są zbierane w celu pomocy w analizie przepływu stron internetowych, konfiguracji usług Strony, optymalizacji treści, skuteczności reklam. Za pośrednictwem których Strona otrzymuje informacje związane z ruchem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne zgodnie z celem ich przetwarzania.

Ochrona informacji

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych naszych Użytkowników. Środki te obejmują w szczególności wewnętrzną weryfikację procesów zbierania, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Wszystkie informacje podane przez Użytkownika są poufne i nie są przekazywane osobom trzecim.